Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering (ALV) was eigenlijk in november 2021 gepland, maar vanwege de Corona-maatregelen uitgesteld. De nieuwe datum wordt nu: 1 april. Gezien de huidige Corona-situatie kan en zal de ALV live in ons clubhuis worden gehouden. Gezien de urgente thema’s en de aansluitende borrel op de agenda hopen wij op zoveel mogelijk animo.
Formele uitnodiging volgt.