Corona Update

Beste voetbalvrienden,

Het voetbalseizoen staat weer voor de deur gelukkig. Er is weer een aantal persconferenties
geweest en hier wordt uiteraard veel over gesproken en gediscussieerd. Om voor onze eigen
leden een beetje helderheid in de chaos te brengen hebben we in deze nieuwsbrief de van
toepassing zijnde maatregelen samengevat. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat we de
landelijke richtlijnen van het RIVM volgen en die van de Veiligheidsregio IJsselland.

Naar de nieuwsbrief