Informatie over lidmaatschap

Als lid van Sportclub Deventer ben je onderdeel van een vereniging. Je eerste aanspreekpunt zijn je leider, trainer en je leeftijdscoördinator. Van hen krijg je te horen hoe het op het voetbalveld gaat: wie er in je team zitten, wanneer de trainingen en de wedstrijden zijn en wat de afspraken zijn rondom het voetballen zelf. Maar daarbuiten zijn er nog andere zaken bij de club waar je mee te maken kunt krijgen. Op deze pagina vind je informatie over de gebruikelijke gang van zaken rondom de administratie. Ook verwijzen we naar plaatsen waar je meer informatie kunt vinden rondom jouw lidmaatschap bij Sportclub Deventer.

Inschrijven

In schrijven doe je via de website van Sportclub Deventer. Daar staat een online inschrijfformulier waarmee je kunt inschrijven. Dit formulier komt automatisch bij de ledenadministratie terecht. Als je een inschrijfformulier hebt ingevuld, zal de ledenadministratie gaan uitzoeken of er plaats is bij een team, of dat je op de wachtlijst komt. Daarna kun je een berichtje verwachten van de leeftijdscoördinator waar je onder valt. Hij of zij je zal je verder in contact brengen met je teamleider.

Belangrijk om te weten is:

  • Met het invullen van het inschrijfformulier ben je nog niet direct lid, maar heb je je aangemeld om lid te gaan worden.
  • Dat betekent dat er, tot je bericht krijgt dat je daadwerkelijk bent ingeschreven, ook geen contributie verschuldigd is.
  • Sportclub Deventer is een vereniging die blijft groeien. Daar zijn wij hartstikke blij mee, maar voor ons is het belangrijk dat wij zorgvuldig blijven omgaan met nieuwe inschrijvingen. Daarom kan het soms iets langer duren voordat je bericht krijgt. Vind je het lang duren? Geen probleem, stuur dan een e-mail aan de ledenadministratie met je vraag naar de status van je inschrijving.
  • Indien er sprake is van een wachtlijst, krijgen (ouders van) leden die een vrijwillige rol in een commissie willen invullen of een team willen begeleiden (trainer of leider), voorrang bij inschrijving.

Tenue

Voor wedstrijden heb je een tenue nodig. Dat tenue schaft Sportclub Deventer voor je aan, en dat krijg je in bruikleen.

Voor het tenue betalen jeugdleden een borg van 50 euro, met uitzondering van de leden met een leergeldcheque. Die 50 euro borg krijg je terug als je stopt met voetballen en je tenue weer inlevert. Om je tenue op te kunnen halen moet je een mailtje sturen naar de outfits commissie. Daarin geef je aan welke maat je nodig hebt voor shirt, broek en sokken, en zij maken dan een afspraak met je voor het afhalen.

Senioren regelen hun tenue en de borg via de coördinator van de senioren.

Contributie betalen

Bij je inschrijving als spelend lid vragen wij je om je bankgegevens in te vullen en een incassomachtiging af te geven. De contributie wordt van je bankrekening afgeschreven in vier termijnen via automatische incasso: in september, november, januari en maart. Wij gebruiken Club Collect voor de incasso’s van de contributie.

Leergeldcheque

Sommige jeugdleden spelen met een leergeldcheque. Deze cheque moet worden ingeleverd in de brievenbus naast het wedstrijdsecretariaat in de kantine van Sportclub Deventer. Ook met een leergeldcheque moet je je gewoon inschrijven via de website, je hoeft dan alleen geen bankgegevens in te vullen. De borg voor het tenue hoef je met een leergeldcheque niet te betalen.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen kun je doorgeven via een mail naar de ledenadministratie, of via je betaalpagina in ClubCollect. Als je een wijziging door hebt gegeven, kan het even duren voordat de ledenadministratie dit heeft verwerkt in Voetbal.nl. Let op: leeftijdscoördinatoren, leiders en trainers geven geen wijzigingen door aan de ledenadministratie.

Voetbal.nl

Voetbal.nl is een handige app die je informatie geeft over het wedstrijdprogramma, uitslagen, wijzigingen van wedstrijden, afgelastingen van wedstrijden, en de stand in de competitie. Via de App Store of de Play Store kun je de app Voetbal.nl van de KNVB op je smartphone of tablet zetten. Je kunt ook gewoon inloggen via een browser.

Het mailadres dat je aan de ledenadministratie doorgeeft, geven zij door aan de KNVB via Sportlink. Het mailadres waarmee je in Sportlink staat is dan het mailadres waarmee je kunt inloggen op Voetbal.nl. Je kunt in de app zien met welke gegevens je bij de KNVB geregistreerd staat. Wijzigingen in je gegevens kun je niet zelf aanbrengen, dat gaat via de ledenadministratie. Een uitzondering daarop is je foto, die kun je wel zelf wijzigen. Daarover meer onder het kopje spelerspas.

Let op: voor spelers onder de 16 jaar zijn er aparte regels in verband met de privacy wetgeving. Daarom moeten wij voor deze spelers het mailadres van een ouder voor de app gebruiken.

Spelerspas

Een digitale spelerspas is verplicht voor alle leden vanaf 12 jaar en ouder. Aan het begin van elk seizoen kun je tot 1 november een recente foto uploaden op je account bij Voetbal.nl. Deze foto is de foto die de scheidsrechter zal zien op je digitale spelerspas. Je kunt deze foto afschermen uit privacy overwegingen, dan is hij alleen zichtbaar voor de scheidsrechter. Als je geen (recente) foto upload, dan loop je kans dat je niet mag spelen van de scheidsrechter, zeker in de selectieteams en hogere competitie-klassen. Na 1 november kan je geen foto meer uploaden. De ledenadministratie kan dat nog wel, maar alleen als je er nog geen hebt. Wijzigen van je foto kan pas weer het volgend seizoen.

Privacy

We hebben bij Sportclub een website en een facebook pagina. Wij vragen bij inschrijving om toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal waar je duidelijk herkenbaar op staat. Op de website publiceren wij ook de teamfoto’s, zonder de namen van de spelers erbij. Wil je dit niet, geef dit dan door aan de ledenadministratie, en zorg dat je niet op de officiële teamfoto staat.

Bij uitschrijven zullen we je gegevens in principe nog twee jaar bewaren en daarna wissen. Tenzij je dat niet wil, dan kun je dit aangeven bij de ledenadministratie.

Veilig sportklimaat

Sportclub wil dat al haar leden, vrijwilligers en supporters veilig en prettig hun hobby kunnen uitoefenen. Dat geldt voor jong en oud en voor alle teams. Om dit te verwezenlijken heeft Sportclub een aantal maatregelen genomen namelijk:

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag):

We vragen van alle vrijwilligers die met jeugd werken een VOG verklaring.

Vertrouwenscontactpersonen

Voor de momenten dat er toch iets misgaat hebben we al een aantal jaren twee vertrouwenscontactpersonen. Op de website staan hun namen en telefoonnummers. Wanneer je iets (anoniem) wil melden over ongepast gedrag van welke aard dan ook en van wie dan ook binnen de club kun je hen ten alle tijden bellen, of mailen naar de vertrouwenspersoon. Ook bij twijfel: schroom niet om met hen contact op te nemen, want ze staan voor je klaar. Zie verder de website over gedrag dat we vragen van alle leden, vrijwilligers en bezoekers voor een veilig Sportklimaat voor iedereen.

Uitschrijven

Uitschrijven kan twee keer per jaar, namelijk op 15 december of 15 juni. Dit kan uitsluitend via een mail naar het speciale uitschrijf-mailadres. Let op: een melding aan de trainer, leider of leeftijdscoördinator volstaat helaas niet. In het geval van een blessure, kun je een verzoek indienen of er een uitzondering gemaakt kan worden voor de uitschrijfdatum, maar dit moet dan wel binnen een maand na de blessure gemeld worden aan de ledenadministratie. Met terugwerkende kracht uitschrijven doen we in principe niet.

Een verzoek tot uitschrijven kan elk seizoen uiterlijk tot twee weken voor de uitschrijfdatum worden ingediend. De ledenadministratie heeft dan twee weken de tijd om alle uitschrijvingen op tijd te verwerken. Een lid dat zich uitschrijft na 15 juni, maar voor 15 december, betaalt contributie voor een half jaar. In alle andere gevallen betaalt men voor een heel jaar contributie.

Als je je wil uitschrijven moeten er een paar zaken in orde zijn: alle contributie moet zijn betaald, eventuele boetes moeten zijn betaald en je moet je tenue weer inleveren. Jeugdleden kunnen een afspraak kunnen maken met de kledingcommissie, senioren maken een afspraak met hun coördinator. Betaalde borg zal na inleveren worden teruggestort.

Vrijwilligers

Voor vrijwilligers die met jeugdleden werken, zoals leiders, trainers, en leden van de activiteitencommissie is een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig. Die wordt aangevraagd via de secretaris.

Leiders en trainers worden met hun mailadres geregistreerd. De leiders krijgen van de ledenadministratie inloggegevens voor de Wedstrijdzakenapp van de KNVB. Dat is nodig voor het indienen van wedstrijdformulieren en invullen van wedstrijduitslagen. Vragen over de apps kunnen gesteld worden aan de ledenadministratie.