Nieuwsbrief ScD 2020-03

Van het bestuur.

Beste voetbalvrienden,

 Na het nationale persconferentie van afgelopen dinsdag is het ook voor ons weer tijd voor een nieuwsbrief om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Herstart trainingen voor de jeugd

Zoals door de overheid aangekondigd mogen onze jeugdige spelers t/m 12 jaar weer de wei in. Dat is natuurlijk goed nieuws. Voor de oudere jeugd mag dat in principe ook, maar dan moet wel de 1,5 m afstand geborgd kunnen worden. Binnen Sportclub hebben we de exacte uitgangspunten bekeken en een protocol opgesteld om de trainingen deels te hervatten. Dit protocol hebben we voorgelegd aan de gemeente Deventer, die hieraan goedkeuring moet geven alvorens te starten. Wij verwachten deze terugkoppeling aankomende week. Voorafgaand aan de goedkeuring van het protocol kan er nog NIET worden getraind, ook niet door de jeugd t/m 12. Wij zullen direct wanneer wij meer weten van de gemeente dit delen met de verantwoordelijke commissies en dan kunnen de trainingen -naar wij hopen- dus deels hervat worden. Een aantal zaken al op voorhand:

  • Trainingen zullen in eerste instantie ALLEEN voor jeugd O-12 of O-13 worden hervat (laatste in afwachting van goedkeuring door gemeente)
  • De trainingen voor de oudere jeugd zullen vooralsnog NIET worden hervat. Wij willen eerst ervaring opdoen met de jongere jeugd op ons complex en tevens bekijken of er goede trainingsvormen haalbaar zijn met de verplichte 1,5 m afstand.
  • Bij geen van de trainingen mogen ouders op het complex blijven.

Zoals gezegd: het exacte protocol zullen we met jullie delen na goed goedkeuring van de gemeente via de verantwoordelijke commissies. Pas DAARNA kunnen trainingen eventueel worden hervat. Wij begrijpen uiteraard heel goed dat onze jeugd staat te trappelen om weer te beginnen, maar we vragen dus nog heel even geduld te hebben. We rekenen op jullie begrip.

Sportclub Deventer 1 gaat naar de zaterdag

Afgelopen donderdag 23 April had het bestuur een speciale algemene ledenvergadering ingelast. Het voorliggende voorstel was: gaan we met het eerste van Sportclub op zaterdag voetballen of blijven we op de zondag. Jullie hebben hier allemaal eind maart in een presentatie de beweegredenen en voor- en nadelen van ontvangen inclusief de uitnodiging voor de ALV. Vanwege de Corona-crisis kon deze ALV uiteraard niet fysiek plaatsvinden en hebben we dit online gedaan. Er waren maar liefst 30 deelnemers. Na nog een paar kritische vragen te hebben besproken is een stemming gehouden. Het resultaat was duidelijk: 29 deelnemers waren voor en  één heeft zich onthouden van stemming. Conclusie: vanaf het seizoen 20/21 zullen we met ons eerste elftal op zaterdag 15.00 u spelen in de 4e klasse zaterdag. De inschrijving zullen we snel gaan doen. Wij kijken er in ieder geval al erg naar uit.

Nieuw bestuurslid technische zaken

Zelfs in Corona-tijd gebeuren er ook goede dingen. Wij zijn erg blij dat Gerrit van der Veen zich beschikbaar heeft gesteld als bestuurslid technische zaken. Deze functie was nog vacant en we zijn verheugd dat Gerrit deze taak op zich wil nemen. Gerrit was al een aantal jaren TC-jeugd lid. Hij wil graag via de bestuurlijke weg Sportclub Deventer kwalitatief een stapje hoger te brengen. Wij danken Gerrit voor zijn enthousiaste aanmelding en wensen hem veel succes.

Agenda

Bestuursvergadering              12 mei 2020

Jeugdkamp pupillen               19 t/m 21 juni 2020 (onder voorbehoud)

Jeugdkamp junioren               27/28 juni 2020 (onder voorbehoud)

Youth Cup                              22 augustus 2020

 

Met sportieve groet

Het bestuur.

Sabine Schopbarteld                          secretaris

Marjon de Vries                                  penningmeester

Gerrit van der Veen                            technische zaken

vacature                                             facilitaire zaken

Chris Kiehn                                         jeugdzaken

Robert Berends                                  voorzitter a.i.