Update 2 beleid Sportclub Deventer inzake Coronavirus

Sinds vorige week zijn er door de landelijke overheid en KNVB maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit gaat ons allen aan en iedereen zal er ook in meer of mindere mate door getroffen worden. We leven met iedereen mee.

Er is nog geen algemene lockdown afgekondigd en dat betekent dat mensen nog steeds naar buiten mogen, maar grote groepen moeten proberen te vermijden. Op vele sportvelden, waaronder ook die van Sportclub Deventer, wordt veelvuldig gevoetbald door kinderen/jongeren. Wij kunnen het park niet afsluiten, omdat het een open park is. Wij willen onze eigen leden vragen rekening te houden met de getroffen maatregelen door het eigen gezonde verstand te gebruiken. De belangrijkste maatregelen, die betrekking hebben op dit gebruik van onze velden, hebben we hier nog eens genoemd (d.d. 21-3-2020):

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Dit is uiteraard moeilijk te borgen uiteraard lastig bij een potje voetballen.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Voor zover wij weten zijn de groepen op de velden beperkt en kleiner dan 100 personen

Het RIVM geeft daarnaast het volgende advies op de vraag:  Mogen mijn kinderen nog buitenspelen met anderen?

“Uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig bij te dragen aan de verspreiding van het coronavirus. Kinderen kunnen prima met anderen spelen als ze géén klachten hebben zoals koorts, verkoudheidsklachten of hoest. Maar vermijd grote groepen.”

Om kort te gaan. Wij als Sportclub Deventer volgen de maatregelen van de overheid en KNVB voor wat betreft onze eigen activiteiten. Voor de niet gebonden clubactiviteiten, waaronder dus het gebruik van de velden, vragen wij alle betrokken hun gezond verstand te gebruiken en de genoemde RIVM maatregelen zoveel als mogelijk op te volgen. We willen ouders dan ook vragen dit met hun kinderen te bespreken. Afgelopen week is al gebleken dat wanneer de groepen te groot worden, ze door handhaving e/o politie gesommeerd worden naar huis te gaan. Laat uw kinderen deze oproep dan ook opvolgen.

Wij willen bij gebruik van de velden wel iedereen vragen hun rotzooi op te ruimen. Er blijft nog wel eens wat achter aan afval.

Aankomende week zullen we jullie verder informeren over eventuele effecten op de voetbalcompetitie etc.

Wij wensen iedereen sterkte in deze lastige periode.

Het bestuur
Robert Berends
Voorzitter