Vertrouwenspersoon

Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
Voor Sportclub Deventer zijn dit Ellen Haarman en Ellen Reuzel.

Wat houdt deze vertrouwenspersoon in?

Na het ondervinden van ongewenste omgangsvormen dient de vertrouwenspersoon in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijk wijze kunnen worden besproken. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak samen met de vertrouwenspersoon opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
– Agressie en geweld
– Discriminatie
– Pesten en/of treiteren
– Roddelen en/of negeren
– Verbale of fysieke intimidatie
– Seksuele intimidatie

Zeker in ‘lichte’ gevallen is het goed om eerst met degene die het ongewenste gedrag tentoonspreidt contact op te nemen en te proberen dit te bespreken. Zijn de klachten ernstiger óf helpt het aanspreken niet, dan kan contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon.

Hoe kunt u in contact komen met de vertrouwenspersoon?

Je kunt mailen naar het volgende adres: vertrouwenspersoon@sportclubdeventer.nl
Er wordt dan contact met je opgenomen.

of je kunt bellen met:


Ellen Haarman – Telefoonnummer: 06 24 424 939

Ellen Reuzel – Telefoonnummer: 06 23 172 512