7 fases in techniekontwikkeling jeugdspelers

Fase plan voor het technisch ontwikkelen van jeugdspelers per leeftijdscategorie

Fase 1
Leeftijd; 6-7 jaar
Doel; Het aanleren van de 8 basistechnieken, links en rechts.
Hoe; Voorwaarts en zigzag zonder weerstanden door variabele herhalingsvormen.

Fase 2
Leeftijd; 8-9 jaar
Doel; Het aanleren van de 8 basistechnieken + bal bescherm- en passeertechnieken links en rechts.
Hoe; In zijwaartse richtingen en korte richtingsveranderingen heen en terug (voorbereiding op hoe de bal te beschermen) zonder weerstanden in variabele herhalingsvormen + het herhalen van Fase 1 in oplopende weerstanden tot 50%.

Fase 3
Leeftijd; 10 jaar
Doel; Het perfectioneren van de aangeleerde basistechnieken.
Hoe; Door het indraaien horizontaal over een afstand van 1 meter (voorbereiden op hoe weg te draaien van de tegenstander) vanuit de eerste aanname onder druk 50% weerstand + het herhalen van Fase 1 en 2 in variabele oefenvormen. Stapsgewijs hogere weerstanden en in een hoger ritme (lees handelingssnelheid opvoeren van de combinatie van grond- en balcontacten).

Fase 4
Leeftijd; 11-12 jaar
Doel; De aangeleerde technieken trainen in variabele Wiel Coerver methodieken en deels tactische oefenvormen.
Hoe; Vanuit de eerste aanname de handelingssnelheid trainen + het herhalen van Fase 1, 2, 3 in wedstrijd-echte situaties met meerdere tegenstanders. In een hoger ritme (opvoeren van het aantal grond en balcontacten).

Fase 5
Leeftijd; 13-14 jaar
Doel; De aangeleerde technieken in variabele specifieke gerichte oefenvormen voor de verbetering van de coördinatie en flexibiliteit.
Hoe; Deze leeftijdscategorie heeft veelal te maken met groeispurten, waarbij in de trainingen specifiek rekening mee zal worden gehouden. Aangepast aan elke speler het herhalen van fase 1, 2, 3, 4 in wedstrijd-echte situaties met stapsgewijs naar de 100% weerstandsgrens + eerste kennismaking met specifieke duelkracht oefenvormen.

Fase 6
Leeftijd; 15-16 jaar
Doel; De aangeleerde technieken zo doelmatig en effectief mogelijk leren benutten in de wedstrijden.
Hoe; Door de duelkracht-oefenstof met extra weerstand te trainen in de Wiel Coerver methodieken 1:1 met afwerken, 1:1 balbescherming, 1:1 frontaal passeren 2:2 – 2:3 en 3:2 met tactische elementen zoals hoe weg te bewegen, door bewegen na de pass-actie en na de actie-vooractie in de rugdode hoek + de herhalingen van Fase 1, 2, 3, 4, 5 in variabele wedstrijd-echte oefenvormen + eerste kennismaking met acceleratie na de actie.

Fase 7
Leeftijd; 17-18 jaar
Doel; De aangeleerde technieken in meest complexe specifieke Wiel Coerver methodieken herhalen met de nadruk op duelkrachtverbetering (voorbereiding op de senioren), de acceleratie na de aktie en het perfectioneren van de handelingssnelheid. Aktie na de aktie.
Hoe; Door te spelen met de ruimtes, het herhalen van zoveel mogelijk wedstrijd-echte situaties met alle tactische elementen + het herhalen van alle fases, die zoals je ziet, als een rode draad door alle jaren heen worden herhaald.