FHT

Het internationaal Frans Hemmelder toernooi is een voetbaltoernooi voor eerste elftallen, dat al 30 jaar (meestal) in het laatste weekend van mei wordt gehouden. De organisatie is in handen van de Stichting FHT, bestaande uit leden van Sportclub Deventer.

Jaarlijks strijden ongeveer twaalf elftallen uit binnen- en buitenland een weekend lang om de prestigieuze Frans Hemmelder bokaal.

Toen in 1986 met het toernooi werd begonnen is door de toenmalige organisatie aan Frans Hemmelder gevraagd om zijn naam aan het toernooi te mogen verbinden. Hiermee kreeg de heer Hemmelder niet alleen de erkenning die hem toekwam, maar werd voor de organisatie tevens de hoofddoelstelling vastgelegd: Het organiseren van een sportief toernooi, waarbij onderling respect tussen de deelnemers, met uiteraard de nodige gezelligheid, de hoogste prioriteit heeft.

In deze gedachte zijn er op het moment van schrijven reeds vele toernooien afgewerkt en terugkijkend op deze toernooien valt te concluderen dat de organisatie er jaarlijks weer in slaagt de eerder genoemde doelstelling te behalen. Dit natuurlijk mede dankzij de positieve opstelling van de deelnemende verenigingen en de goede inzet van de Sportclub Deventer leden.