Sponsorbeleid


Beleid

Regels omtrent sponsoring en inkoop kleding, tassen en dergelijke
Er bestaat een wens vanuit verschillende teams om zelf inloopshirts, tassen en dergelijke voor het team te regelen, zodat ook vóór en na de wedstrijd de teams eenheid uitstralen. Dit wordt door het bestuur van harte ondersteund. Hieraan worden door SC Deventer wel een
aantal spelregels verbonden:

  • Sportclub Deventer gaat de inkoop van alle soorten shirts en andere kleding en of tassen centraal regelen. Dit is besloten om wildgroei in soorten shirts en kleuren te voorkomen. Wij willen niet alleen als team, maar ook als club eenheid uitstralen.
  • Teams zijn vrij om ook zonder sponsor shirts of andere kleding in te kopen door bijvoorbeeld een vrijwillige bijdrage van ouders en/of spelers te vragen. Echter wanneer ouder of spelers om welke reden dan ook hieraan geen medewerking willen of kunnen verlenen, dan is het de taak van het team ZELF om hiervoor een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door de kosten te delen.
  • Voorheen was het sponsorbeleid dat alleen de selectie elftallen een sponsor op het shirt mochten voeren. Het bestuur heeft op advies van de sponsorcommissie besloten dit breder te trekken naar andere teams. Dit betekent dat teams ook zelf mogen zorgdragen voor sponsoren, waardoor ook breder draagvlak ontstaat over de financiering van kleding. In alle gevallen geldt dat de sponsorcommissie goedkeuring moet geven aan een sponsorvoorstel vanuit een team. De sponsorcommissie heeft het recht een sponsor te verbieden om welke reden ook. Zodra de sponsorcommissie goedkeuring geeft, wordt een sponsorcontract opgesteld. Maximaal 3 sponsoren per team. Voorkant shirt, achterkant shirt of mouw kunnen worden bedrukt met het logo van een sponsor indien goedkeuring van sponsorcommissie. Alle sponsoren betalen ,naast de inkoopkosten van de shirts en/of tassen of andere kleding, eenmalig een extra sponsorbedrag van €.200,00 dat ten gunste komt van
    SC Deventer brede activiteiten. Dit betekent dus wanneer er twee sponsoren op een inloopshirt komen van een team, de sponsoren (plus eventueel eigen bijdrage ouders en/of spelers) de inloopshirts betalen en daarnaast per sponsor €.200 aan SC Deventer wordt afgedragen, ofwel betreft dit dan een bijdrage van €.400,- totaal ten gunste van SC Deventer.
  • Er vindt altijd centrale inkoop plaats bij de hoofdsponsor van kleding. Op dit moment is dat Buitink Sport. Teams die een verzoek doen tot inkoop van kleding met sponsor melden zich bij de sponsorcommissie. Bij akkoord zal de sponsorcommissie de outfitcommissie opdracht
    geven de bestelling te plaatsen bij Buitink Sport.