Sponsorcommissie


Wij zijn de sponsorcommissie van Sportclub Deventer:

  • Micha te Wieske
  • Coen de Jager
  • Frank Hulscher
  • Ronald Jan Veeneman
  • Robert Berends

Sponsoring is voor Sportclub Deventer van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven de club onder andere de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, materialen aan te schaffen en activiteiten te ontplooien.
Dit komt de uitstraling en de levendigheid van het Sportpark Zandweerd, de club en haar leden ten goede.

Een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren.
Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen Sportclub.
De sponsorcommissie is hard op zoek naar nieuwe leden, die hun steentje kunnen bijdragen in de verdere ontwikkeling van het sponsorbeleid,
werving van sponsoren, het organiseren van sponsoractiviteiten etc.

Ben je ondernemer, in de wijk of met een kind bij sportclub Deventer? Neem dan eens contact op met de sponsorcommissie, via sponsoring@sportclubdeventer.nl.

Zonder sponsoren was het maar een kale boel.