Veilig sporten

Veilig sporten vinden wij belangrijk bij Sportclub Deventer. Dit betekent o.a. dat wij de volgende
zaken hebben geregeld:

Aannamebeleid vrijwilligers
Met elke nieuwe vrijwilliger is een kennismakingsgesprek waarin hij/ zij bekend gemaakt wordt met
onze gedragsregels. Zie ook: https://sportclubdeventer.nl/gedragscode/

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Voor iedereen die een jeugdteam traint of begeleidt vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) aan. Deze wordt elke 3 jaar herhaald conform het advies van NOC/NSF.

Vertrouwenscontactpersonen
Daarnaast hebben we twee vertrouwenscontactpersonen binnen onze club.
In geval van ongewenste omgangsvormen binnen de club, kan iemand zich wenden tot één van onze
Voor meer info zie ook de site van NOC NSF: https://centrumveiligesport.nl/