Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat is op zaterdag onbemand.

 • De indeling van de kleedkamers en de velden hangt in de vitrinekast bij de kleedkamers en ligt bij de bar.
 • Er worden op zaterdag geen sleutels van de kleedkamers meer uitgereikt. Sportclub Deventer is niet aansprakelijk in geval van diefstal en/of vernieling, het bewaren van eigendommen is geheel voor eigen risico.
 • Een warm welkom inclusief bonnen voor koffie/thee voor de begeleiding van de uitspelende vereniging worden door de Sportclub Deventer trainer/leider verzorgt.
 • Bij aanvullende vragen graag melden bij de trainer/leider van Sportclub Deventer of aan de bar.

Voor doorgeven van afgelastingen, wijzigingen, etc. mailen naar:
Dino Zecic
wedstrijdsecretariaat@sportclubdeventer.nl

wij zijn ook nog op zoek naar een hulp. Interesse?
wedstrijdsecretariaat@sportclubdeventer.nl

Wat doet een wedstrijdsecretaris?

De wedstrijdsecretaris heeft volgende taken:

 • indelen van wedstrijden en kleedkamers (wekelijks)

 • ondersteunen van teams bij het verplaatsen van een wedstrijd

 • onderhouden van contact met de KNVB, laat zich adviseren door KNVB

 • regelen van inschrijven teams bij het begin van een nieuw seizoen

 • adviseren van het bestuur over de capaciteit van en indeling op het sportcomplex

Wat zijn belangrijke zaken voor leiders en trainers?

Om alles in goede banen te leiden zijn er een aantal uitgangspunten.

 • de indeling voor het seizoen wordt zo veel mogelijk in 1 keer gemaakt;

 • om efficiënt gebruik te kunnen maken van alle velden worden zo min mogelijk voorkeuren geaccepteerd

 • tijdstip van een wedstrijd kan uiterlijk één week voor de wedstrijd eenzijdig worden aangepast, daarna alleen met instemming van de tegenstander. Leiders geef de wijziging dus tijdig door!

 • een wedstrijd wordt in principe altijd gespeeld, verplaatsen alleen als het niet anders kan. Leiders proberen een compleet team op de been te krijgen. Lenen van andere teams gaat vóór op het verplaatsen van de wedstrijd.

 • leiders vullen uitslagen in op de Wedstrijdzaken-app. Lukt dat niet, dan kunnen ze de uitslag doorgegeven door te mailen naar wedstrijdsecretariaat@sportclubdeventer.nl.

Nuttige links:

Speeldagenkalender veld | KNVB

https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal