Uitschrijven

Uitschrijven kan twee keer per jaar: op 15 december en op 15 juni. Wil je je uitschrijven? Stuur dan uiterlijk twee weken voor je gewenste uitschrijfdatum een mail naar de ledenadministratie (ledenadministratie@sportclubdeventer.nl). Afmelden bij je team leider, trainer of leeftijdscoördinator telt niet als een verzoek tot uitschrijving.

De ledenadministratie zal vervolgens nagaan of je aan alle verplichtingen hebt voldaan (contributie betaald, tenue ingeleverd, eventuele boetes betaald) en als dat het geval is, krijg je via de mail een bevestiging van uitschrijving.