Uitschrijven

Uitschrijven kan twee keer per jaar: op 15 december en op 15 juni. Wil je je uitschrijven? Dat vinden wij natuurlijk heel jammer… Stuur uiterlijk twee weken voor je gewenste uitschrijfdatum een verzoek tot uitschrijven naar ons speciale uitschrijf-mailadres (uitschrijven@sportclubdeventer.nl). Vermeld ook even de reden dat je je wil uitschrijven, dat kan ons helpen om te verbeteren. Afmelden bij je team leider, trainer of leeftijdscoördinator telt niet als een verzoek tot uitschrijven.

Na het versturen van je verzoek tot uitschrijven krijg je een automatische ontvangstbevestiging, met daarin informatie over de verdere gang van zaken. Bewaar deze mail totdat je uitschrijving helemaal is voltooid en je daarvan een bevestiging hebt gekregen van de ledenadministratie. Dat zal ongeveer rond de datum van 15 december of 15 juni zijn, we verwerken alle uitschrijvingen voor een half jaar namelijk in één keer.

Het komt een heel enkele keer voor dat mails niet aankomen bij de ledenadministratie. Meestal heeft dat te maken met typfouten in het mailadres, maar af en toe is de reden onduidelijk. In dat laatste geval kun je dan een mail sturen naar de secretaris, of een briefje in de witte brievenbus in de gang van het clubhuis doen (waarop staat “Leergeldcheques”). Zet op dat briefje je naam, je e-mailadres, en het verzoek aan de ledenadministratie om contact op te nemen. Dan sturen wij jou een e-mail, maar het kan dan even wat langer duren.