Algemene Ledenvergadering 24-11-2023

Hierbij nodigt het bestuur van Sportclub Deventer alle leden uit voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering.

Datum: Vrijdag, 24 november 2023

Tijd: 20:00uur (vanaf 19:00 uur clubhuis open om vorige notulen in te zien)

Locatie: ons eigen clubhuis

Agenda:

 • Opening
 • Afsluiting seizoen 2020/2021
  • Vaststellen notulen ALV 1 april 2022*
 • Afsluiting seizoenen 2021/2022 en 2022/2023:
  • Jaarverslag van het bestuur
  • Financieel jaarverslag
  • Verslag kascommissie
 • Seizoen 2023/2024
  • Benoeming kascommissie leden
  • Verkiezing bestuursleden**
  • Jaarplannen
  • Vaststellen begroting
 • Seizoen 2024/2025
  • Vaststellen contributies
 • Rondvraag

* Notulen vorige algemene leden vergadering kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat OF  liggen ter inzage 1 uur voor aanvang ALV in de kantine.

**  Kandidaat voorzitter: Xander van Weeteringen, Kandidaten penningmeester: René Bootsveld en Marcel Brouwer, Kandidaat secretaris: Carolien Goudswaard, Kandidaat bestuurslid Algemene Zaken: Fons Hofstede

Wij hopen op een grote opkomst. Denk en praat mee over alles wat er binnen Sportclub Deventer speelt.